UAB „x24“ teikiamų paslaugų naudojimosi taisyklės:

Ši sutartis – juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato paslaugų pirkėjo (toliau – vartotojas) teises, pareigas ir atsakomybę. Paslaugas užsisakęs asmuo (vartotojas) sutinka su šiomis taisyklėmis bei prisiima visą atsakomybę už netinkamą paslaugų naudojimą. UAB „x24“ pasilieka teisę keisti šias taisykles bet kuriuo metu. Taip pat vartotojas įsipareigoja laikytis šių taisyklių pakeitimų. Bet koks taisyklių pažeidimas gali baigtis teikiamų paslaugų sustabdymu, nutraukimu bei kitais šiose taisyklėse, sutartyje ar LR įstatymuose numatytais veiksmais, priklausomai nuo įvykdyto pažeidimo. 

Draudimai

Visos UAB „x24“ teikiamos paslaugos turi ribotą limitą. Nepagrįstas paslaugų limito viršijimas ar piktnaudžiavimas paslaugos teikimu, apkrovimas, kenkimas ar kiti žalingi veiksmai, dėl kurių sulėtinamas serverio ar sutrikdomas sistemos darbas, ar tuo metu kenkiama kitiems paslaugos vartotojams, yra draudžiamas. Paslauga naudotis draudžiama, kai išnaudojamas visas paslaugos limitas ir sistema apkraunama (toleruojamas „LOAD 5“ 15 minučių laikotarpyje.) Administratorius, pastebėjęs tai, iš karto imasi veiksmų. Gali būti apribojamas paslaugų teikimas, sistema išjungiama, perkraunama arba blokuojama. Vartotojas turi spręsti situaciją ir optimizuoti naudojimosi paslaugomis limitą. UAB „x24“ serveriuose draudžiama laikyti bet kokią informaciją, kuri pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus.

1. UAB „x24“ serveriuose draudžiama visa išvardinta veikla:
1.1 Masiniai elektroninių laiškų siuntimai, spaminimas bei kitoks žalingas reklamavimas.
1.2 Virusų ir kitų žalingų programų platinimas bei laikymas.
1.3 Failų, pažeidžiančių autorines teises, laikymas bei platinimas.
1.4 „Torrent“ bylų bei kitos programinės įrangos laikymas.
1.5 „Warez“ tipo svetainių laikymas.
1.6 „Bitcoin“ ar kitų panašių programų laikymas, jų naudojimas ir platinimas.

Apmokėjimas

UAB „x24“ teikia paslaugas gavusi išankstinį mokėjimą. Vartotojas, užsakęs paslaugas, už jas atsiskaityti turi per 3 darbo dienas. Praėjus šiam terminui, užsakymai anuliuojami. Už paslaugų pratęsimą vartotojai turi sumokėti iki paslaugų galiojimo pabaigos. Kitu atveju paslaugos automatiškai sustabdomos ir informacija iš sistemos pašalinama (per 14 dienų – susijusi su hostingo paslaugomis, per 7 dienas – su kitoms paslaugomis) be galimybės atkurti informaciją arba tai susiję su papildomais mokesčiais. Pasibaigus paslaugų galiojimo terminui ir nesulaukus iš vartotojo mokėjimo, pretenzijos nepriimamos. 

Paslaugų teikimas

UAB „x24“ teikia vartotojams paslaugas ir rūpinasi sklandžiu sistemos veikimu, atnaujinimu, prižiūri, kad sistemos veiktų stabiliai ir sklandžiai. Jei dėl profilaktinių ar neatidėliotinų darbų reikia išjungti ar perkrauti vartotojų paslaugas, UAB „x24“ esant galimybei įspėja vartotoją apie paslaugų sutrikimą ar su paslaugos teikimu susijusius darbus. Išnaudojęs visą skirtą disko vietą vartotojas negalės gauti laiškų ar kelti kitų failų į paslaugos serverį. Tokiu atveju vartotojas turi susisiekti su administracija ar keisti planą. Vartotojui išnaudojus visą duomenų srautą, pasaugos veikimas laikinai sustabdomas ir atkuriamas kitą mėnesi, kai perorganizuojama srauto kontrolė. Vartotojas turėtų pats pasirūpinti duomenų kopijomis ir jas saugoti savo kompiuteryje arba kitose laikmenose. Konsultavimas ar papildomų modulių teikimas ar parengimas yra apmokami pagal UAB „x24“ nustatytus įkainius. Visos paslaugos vartotojų prižiūrimos savarankiškai. IP adresas priklauso UAB „x24“, o prireikus keičiamas kitu, vartotoją įspėjant. Vartotojas neturi teisės pats keisti IP adreso. Paslaugos suteikiamos per 5 minutes nuo įvykdyto mokėjimo (t. y. per 1 darbo dieną nuo mokėjimo gavimo).

Paslaugų nutraukimas

UAB „x24“ pasilieka teisę bet kada nutraukti paslaugų teikimą, jei vartotojas nesilaiko taisyklių, nesusipažįsta su UAB „x24“ pateikta informacija, ignoruoja el. laiškus, nesuteikia papildomos informacijos to pareikalavus administracijai. UAB „x24“ pasilieka teisę nutraukti veiklą, apie tai vartotojui pranešusi prieš 30 dienų, ir grąžinti pinigus už nesuteiktas paslaugas. 

Pinigų grąžinimas

Vartotojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju klientas privalo sumokėti paslaugų teikėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas išlaidas, kurias paslaugų teikėjas patyrė, norėdamas įvykdyti sutartį (pagal Civilinį kodeksą).

Vartotojas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti paslaugų sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas apie tai raštu paslaugos teikėjui per septynias darbo dienas. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti sutarties, kai paslaugų teikimo sutartis buvo pradėta vykdyti nepasibaigus 7 darbo dienų terminui (sutikimas duodamas užsakant paslaugas, pažymint varnele).

Pinigai grąžinami per 30 darbo dienų nuo paslaugų atsisakymo ir prašymo grąžinti pinigus gavimo. Jei per tą laiką paaiškėja, kad vartotojas pakenkė paslaugai, ypač – IP adresui, serveriui, kitiems vartotojams ar kitai paslaugai (kai UAB „x24“ turėjo imtis atitinkamų veiksmų ir dėl to patyrė tiek materialinių, tiek nematerialinių išlaidų), pinigai grąžinami tik tada, kai išsprendžiamos visos problemos, susijusios su vartojama paslauga, įsitikinama, kad nėra grėsmės, perskaičiuojamas vartotojo nepanaudotas likutis už sumokėtas paslaugas ir kai kompensuojamos UAB „x24“ patirtos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos.

UAB „x24“ teikia serverių paslaugas, kurias aktyvuoja iš karto arba per 1 darbo dieną. Sutartis sudaroma automatiškai, kai tik vartotojas užsako paslaugas.
Užsakant specializuotas nestandartines paslaugas (directadmin, SSL, domenai ar serverio administratoriaus paslauga ir kt.), pinigai nėra grąžinami.
Jei paslaugų teikimas nutraukiamas dėl paslaugų vartotojo taisyklių pažeidimo, pinigai negrąžinami.

Partnerio programa

Partnerystės programa suteikia galimybę uždirbti komisinius už pardavimus, kuriuos įvykdys pirkėjai, kuriems buvo rekomenduojama įsigyti tam tikrą paslaugą. UAB „x24“ suteikia galimybę užsidirbti, teikiamas paslaugas rekomenduojant kitiems asmenims.

Uždirbtieji komisiniai išmokami per 60 dienų, arba šiais pinigais galima atsiskaityti už UAB „x24“ suteiktas paslaugas.
Būdai komisiniams gauti: į savo tinklalapį galima įkelti partnerio programos nuorodą. Tinklalapio lankytojui paspaudus ant nuorodos ir užsakius paslaugas UAB „x24“ svetainėje bei už jas sumokėjus, komisiniai gaunami iš karto. Komisiniai išmokami per 60 dienų terminą nuo gauto mokėjimo dienos (klientai gali susigrąžinti pinigus, todėl norime išvengti neteisėto piktnaudžiavimo atvejų).

Partnerystės programos dalyviams mokami 10 % komisiniai nuo nukreipto lankytojo užsakytų paslaugų sumos. Pavyzdžiui, naujam klientui užsakius paslaugų už 10 eur, gausite 1 eur, jei klientas užsakė paslaugų už 100 eur, jūs gausite 10 eur į partnerio sąskaitą ir t. t. Komisinius galėsite panaudoti paslaugų apmokėjimui arba išsigryninti (pavedimai atliekami tarp Lietuvos bankų sąskaitų). Išmokama suma yra ne mažesnė nei 100 eur. 
Partnerio programos sąlygos gali keistis.

Atsakomybė

UAB „x24“ neprisiima atsakomybės už bet kokius tiesioginius ar netiesioginius vartotojo patirtus nuostolius naudojantis UAB „x24“ paslaugomis. Visą vartotojų pateiktą informaciją UAB „x24“ naudoja asmeniniais tikslais ir neperduoda tretiesiems asmenims. Informacija apie vartotojus teikiama tik LR įstatymų numatyta tvarka. UAB „x24“ neatsako už duomenų praradimą dėl įrangos ir kitų gedimų kaltės. Vartotojas pats turi pasirūpinti atsarginėmis duomenų kopijomis. UAB „x24“ teikia svetainių talpinimo paslaugas ir rūpinasi sklandžiu jų veikimu. Informacija, kaip naudotis paslaugomis, neteikiama, konsultacijos, susijusios su svetainių kūrimu ir programų įrašymu, neteikiamos.

UAB „x24“ pasilieka teisę keisti šias taisykles prieš tai neinformavusi vartotojo. 
Taisyklių ir UAB „x24“ pateiktos informacijos nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į UAB „x24“ klientų aptarnavimo skyrių.